Główna » Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Mitologicznym dla klas V – VII – SP 3

Autor: administrator1 dnia 14 marca 2021 Brak komentarzy

Regulamin Szkolnego Konkursu Mitologicznego  dla klas V – VII  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w roku szkolnym 2020/2021.
Cele konkursu:
1. Popularyzacja wiedzy o mitologii greckiej i jej ponadczasowości.
2. Rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą starożytną.
3. Rozwijanie kreatywności uczniów.
4. Uświadomienie uczniom, jaki wpływ na współczesność ma mitologia
starożytna.
Organizacja konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu w formie testu on-line, który odbędzie
się 26.03. 2021 roku o godzinie 15.30. Etap ten jest finałowym na terenie
naszej szkoły. Wyłoni on laureatów Szkolnego Konkursu Mitologicznego
klas V- VII.
Zasady ogólne konkursu:
1. Zakres wymagań (w oparciu o realizowany program nauczania):
 mitologia grecka,
 bogowie greccy (zakres władzy, działań, opieka, atrybuty,
mitologiczne pokrewieństwo, losy),
 wybrani herosi i ich losy: Herakles, Odyseusz, Prometeusz, Syzyf,
Tezeusz, Achilles.
 geografia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, Tartar),
 znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze,
o wojnie trojańskiej, o Prometeuszu,   o Demeter i Korze, o Odysie i
Polifemie,
 związki frazeologiczne związane z mitologią.
  2. Uczniowie biorący udział w konkursie szkolnym rozwiązują test
mitologiczny, który będzie dostępny on-line dla wcześniej zgłoszonych osób
poprzez platformę Teams. Test zawiera pytania otwarte i zamknięte.
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.
Znajomość mitów wg książki Jana Parandowskiego pt. „Mitologia”
Chętnych proszę o zgłoszenie się do organizatorów do 23.03.2021r.

Organizator: Dariusz Smal

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress