Główna » Bez kategorii

Rysuję i zapamiętuję – kolorowy angielski. Innowacja pedagogiczna

Autor: administrator dnia 20 października 2012 Brak komentarzy

Innowacja pedagogiczna „Rysuję i zapamiętuję – kolorowy angielski”  jest innowacją metodyczną, która jest realizowana w roku szkolnym 2012/2013 przez nauczyciela języka angielskiego Agnieszkę Wojciechowską w klasie I a. Obejmuje treści programowe  z zakresu nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej w nauczaniu języka obcego nowożytnego. Metody pracy obejmują zakres słownictwa ujęty w podręczniku „New Sparks Plus 1” i będący  w korelacji z ogólnym programem nauczania na pierwszym etapie kształcenia, zgodnym z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Słownictwo   w szczególności obejmuje takie zagadnienia jak: ja, części ciała, ubrania, członkowie rodziny, zwierzęta, owoce, warzywa, kolory, liczby, zabawki.

Program przeznaczony jest dla klasy I szkoły podstawowej, czyli dla dzieci w wieku 6-7 lat. Innowacja zakłada niejednorodny poziom językowy w obrębie grupy wynikający z wcześniejszego kontaktu z językiem części uczniów (nauka w przedszkolu), zróżnicowania wiekowego ( 6 i 7 lat), zaburzeń rozwojowych lub dyspozycji intelektualnej, proponując indywidualne podejście do każdego ucznia.

Innowacja ma na celu rozbudzenie ciekawości i wewnętrznej motywacji do nauki języka obcego a także uwrażliwienie na język angielski i osłuchanie się z nim. W nauczaniu słownictwa duży nacisk będzie kładziony na wykorzystanie technik plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej i dbałości o estetykę. Innowacja zakłada zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów do poznawania i  zapamiętywania nowego materiału. Kolejnym celem programu jest pokonywanie przez uczniów barier komunikacyjnych poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, ciekawości oraz pozytywnego stosunku do nauki. Dzieci poznają i nauczą się pracować metodą projektu i map mentalnych. Uczniowie nabędą umiejętność samodzielnego tworzenia pomocy dydaktycznych. Poznają wybrane tradycje i święta obchodzone w Wielkiej Brytanii. Innowacja zawiera ponadto treści związane z propagowaniem zdrowego stylu życia.

„Słyszałem i zapomniałem.
Widziałem i zapamiętałem.
Zrobiłem i zrozumiałem”
Konfucjusz

Opracowanie: p. A. Wojciechowska

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2022 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress