Główna » Bez kategorii

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „KU NIEPODLEGŁOŚCI”

Autor: administrator dnia 9 listopada 2021 Brak komentarzy
 1. Organizatorzy: nauczyciele języka polskiego i nauczyciele historii.
 2. Cele konkursu:
 • wzmacnianie postaw patriotycznych,
 • upowszechnianie znajomości polskiej poezji i pieśni patriotycznej,
 • popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej,
 • wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,
 • zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,
 • utrwalanie poczucia dumy narodowej,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. a) Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu.
 3. b) Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: poezji patriotycznej i pieśni patriotycznej.
 4. c) W kategorii poezji patriotycznej:

– każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej,

– możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem itp.

 1. d) W kategorii pieśni patriotycznej:

– każdy z uczestników (solista lub zespół w liczbie do 5 osób) przygotowuje jeden utwór o tematyce patriotycznej,

– każdy z uczestników zapewnia sobie akompaniament (podkład muzyczny zarejestrowany na nośniku lub jednoosobowy akompaniament, np. gitara, skrzypce, flet, akordeon itp.).

 1. e) Czas całego występu w obydwu kategoriach: 3-5 minut.
 2. f) Chęć udziału należy zgłosić do 10 listopada 2021 r. do swojego nauczyciela języka polskiego.
 3. Powołana komisja dokona oceny występów wg następujących kryteriów:

– warsztat recytatorski/wokalny,

– dobór repertuaru,

– interpretacja utworu,

– ogólny wyraz artystyczny.

 1. Termin konkursu: 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali 107.
 2. W trakcie konkursu obowiązują maseczki (z wyłączeniem występu).
 3. Nagrody: laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy uczestnictwa.
 4. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator w porozumieniu z jury.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie z przyczyn od niego niezależnych.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress