Główna » Bez kategorii

Konkursy szkolne organizowane w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”

Autor: administrator dnia 30 stycznia 2014 Brak komentarzy

11 lutego 2014r. przypada Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Dzień ten obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-III i IV- VI „Strażnik bezpiecznego Internetu” – wymyślony bohater, który stoi na straży bezpieczeństwa w Internecie.

1. CEL KONKURSU:

– rozwijanie żywej wyobraźni plastycznej i umożliwienie dzieciom zaprezentowanie talentów plastycznych,

– podnoszenie świadomości wszystkich użytkowników Internetu w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci,

– budowanie świadomości o zagrożeniach, z jakimi w Sieci mogą zetknąć się jej użytkownicy.

2. ZASADY KONKURSU:

  1. konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas I-III i IV -VI.
  2. każdy uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę wykonaną samodzielnie.
  3. każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę.
  4. technika wykonania pracy plastycznej dowolna: malarstwo, materiały włókiennicze.
  5. prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie A3,
  6. prace będą oceniane w kategorii klas I – III i IV- VI.

3. TERMIN KONKURSU:

Prace należy składać do p. Sylwii Konopackiej do 07 lutego 2014r.

  1. Do dnia 10 lutego 2014r. komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 lutego 2014r. podczas apelu „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego na wiersz „Bezpieczni w Sieci”

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI.

2. Wymogi konkursowe:

– praca napisana przez jednego autora (wydruk komputerowy).

Nota o autorze powinna zawierać:

– imię i nazwisko autora pracy oraz klasę;

– tytuł wiersza „Bezpieczni w Sieci”;

3. Kryteria oceniania:

Jury będzie oceniało prace i  brało pod uwagę:

– oryginalność w ujęciu tematu;

– język i ortografię;

– bogactwo środków poetyckich;

– kompozycję wiersza.

TERMIN KONKURSU:

Prace należy składać do p. Sylwii Konopackiej do 07 lutego 2014r.

  1. Do dnia 10 lutego 2014r. komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 lutego 2014r. podczas apelu „Dzień Bezpiecznego Internetu”

Udział w konkursie jest jednoznaczny z możliwością opublikowania pracy przez administratora na stronie internetowej szkoły sp3kg.pl

Opracowanie: p. S. Konopacka

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2022 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress