Główna » Bez kategorii

Regulamin Szkolnego Konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

Autor: administrator dnia 11 grudnia 2013 Brak komentarzy

Celem konkursu jest:

– kultywowanie i utrwalanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem

– podtrzymywanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych

– przybliżanie tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa

– budzenie aktywności twórczej dzieci i ich rodzin

– nawiązanie do dziedzictwa kulturowego

1. Kryterium oceny:

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu

– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

– motywy regionalne

– estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka)

Uwaga!

Prosimy o niewykorzystywanie gotowych elementów takich jak figurki lub całe przedstawienia, takie prace nie będą brały udziału w konkursie

2. Technika:

Szopki można wykonać z dowolnych materiałów i w dowolnej formie plastycznej (mile widziane nawiązanie do lokalnej tradycji, pejzażów, strojów, miejscowej architektury, itp.). Szopki mogą być wykonane indywidualnie lub w celu budowania więzi rodzinnych z pomocą dorosłych.

3. Termin i miejsce składania szopek;

Gotowe szopki (podpisane imieniem i nazwiskiem) należy składać do dnia13.XII.2013r. do s. Pauliny lub p. Zofii Czystow

4. Organizator konkursu przegotuje szkolną wystawę szopek bożonarodzeniowych . Obok wystawy będzie stała urna, do której uczniowie i nauczyciele oddadzą głosy na wybrana szopkę. Każda szopka będzie oznaczona numerem, nazwisko pozostanie niejawne do momentu ogłoszenie wyników.

5. Komisja  w składzie: przewodniczący i dwóch członków sporządzi listę wszystkich uczestników i przyporządkuje numer dla każdej z prac.

6. Głosowanie odbywa się w sposób następujący: do dyspozycji osoby glosującej będzie należała kartka z pozycjami 1,2,3. Każdy głosujący może oddać głos najwyżej na trzy wybrane szopki. W pierwszej kolejności zapisuje numer szopki, którą ocenia najwyżej , następnie wypełnia kolejne pozycje. Wypełnioną kartkę wrzucamy do urny. Komisja zliczając głosy weźmie pod uwagę ile razy dana szopka zajęła pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Za pierwsze miejsce przyznajemy 3 punkty, za drugie2 punkty, a za trzecie 1 punkt. W ten sposób podliczone zostaną głosy po zakończeniu konkursu.

7. Wystawa szkolna będzie trwała do 20 grudnia. Na zakończenie wystawy komisja ogłosi, które szopki  zdobyły najwięcej głosów.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom za udział, zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Teresa Tomala s. Paulina

szopka


Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2022 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress