Główna » Bez kategorii

Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowo żyjemy, nie bierzemy” – SP 3

Autor: administrator1 dnia 28 października 2020 Brak komentarzy

W dniach od 28 września do 23 października 2020r. realizowany był program profilaktyczny „Zdrowo żyjemy, nie bierzemy”. W ramach programu odbyły się zajęcia: „Nałóg przegrane życie” dla klas VIIId, VIIIb, VIIIc, VIIa, VIIf i VIIIa razem 98 uczniów. Celem zajęć było:
-sformułowanie pojęcia nałóg,
-konieczność dbania o własne zdrowie,
-uświadomienie zagrożeń związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne,
– uczenie wypracowywania strategii obronnych.
Na koniec zajęć została przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna. 86,7% uczniów stwierdziło, że zajęcia warsztatowe podobały im się, 81,6% dzieci chciałoby uczestniczyć w tego typu warsztatach na inny temat i 82,6% twierdzi, że wykorzysta zdobytą wiedzę na zajęciach.
„Pokonać stres” dla klas VId, VIIb, VIIId, VIId, VIIa, VIIe, VIIIb i VIIIa razem 165 uczniów.
Celem zajęć było:
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem jako czynnika chroniącego przed podejmowaniem
przez uczniów zachowań ryzykownych.
Na koniec zajęć została przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna. 87,3 % uczniów stwierdziło, że zajęcia warsztatowe podobały im się, 84,2 % dzieci chciałoby uczestniczyć w tego typu
warsztatach na inny temat i 79,4% twierdzi, że wykorzysta zdobytą wiedzę na zajęciach.
„Uzależnienia. Fakty i mity” dla klas VIIIb, VIIId, VIIIc, VIIa, VIIf i VIIIa razem 94 uczniów.
Celem zajęć było dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień oraz konsekwencji sięgania po substancje uzależniające w młodym wieku. Na koniec zajęć została przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna. 80,8% uczniów stwierdziło, że zajęcia warsztatowe podobały im się, 85,1 % dzieci chciałoby uczestniczyć w tego typu
warsztatach na inny temat i 72,3% twierdzi, że wykorzysta zdobytą wiedzę na zajęciach.
„Profilaktyka zachowań ryzykownych” dla klas VIIf, VIa, VId, VIb, VIc, VIe, VIIa, VIIb i VIId
razem 139 uczniów. Celem zajęć było rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem jako czynnika chroniącego przed podejmowaniem przez uczniów zachowań ryzykownych. Na koniec zajęć została przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna. 82,1 % uczniów stwierdziło, że zajęcia warsztatowe podobały im się, 83,5 % dzieci chciałoby uczestniczyć w tego typu warsztatach na inny temat i 75,5% twierdzi, że wykorzysta zdobytą wiedzę na zajęciach.
„Wulgaryzmy – nie tylko pięścią stosujesz przemoc” dla klas VIb, VIc, VId, VIIa, VIId, VIe, VIIf, VIIb, Vb, Va i VIa razem 167 uczniów. Celem zajęć było:
– znaczenie stosowania komunikatów pozytywnych,
– konsekwencje przemocy dla ofiar jak i sprawców,
– straty, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy słownej,
– zwrócenie uwagi na cel stosowania przemocy słownej przez sprawcę,
– nabycie i wypracowanie przez uczestników strategii obronnych,
– ukazanie różnicy pomiędzy zachowaniami asertywnymi a agresywnymi,
– jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar,
– jak się zachować, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą przemocy słownej,
– jak należy reagować na niebezpieczne pytania w sieci.
Na koniec zajęć została przeprowadzona wśród uczniów ankieta ewaluacyjna. 86,8% uczniów stwierdziło, że zajęcia warsztatowe podobały im się, 80,2% dzieci chciałoby uczestniczyć w tego typu warsztatach na inny temat i 70,7% twierdzi, że wykorzysta zdobytą wiedzę na zajęciach.
Zajęcia prowadził specjalista z Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog z Krakowa i były one finansowane w całości ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2020 Rozdz. 85154 –Przeciwdziałanie Narkomanii.

rrem

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2021 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress