Główna » Bez kategorii

Konkurs literacki „Opowiem wam bajkę…”

Autor: administrator dnia 11 kwietnia 2013 Brak komentarzy

KONKURS.Zachęcamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie literackim pt.„Opowiem wam bajkę…”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kołobrzegu.

Cele konkursu:

 • zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnych umiejętności literackich,
 • rozwijanie wrażliwości, fantazji i wyobraźni.

Zasady uczestnictwa

 • Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie utworu literackiego – dowolnej bajki lub baśni.
 • Złożona praca nie może być wcześniej publikowana i nagradzana w innych konkursach. Uczestnik może dostarczyć tylko jeden utwór, obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
 • Praca powinna być zatytułowana i składać się z tekstu o objętości do 2 stron wydruku komputerowego w formacie A4.
 • Prace konkursowe muszą zawierać takie informacje jak:
  imię, nazwisko autora, klasę,  numer szkoły.

Prace konkursowe należy składać do pani Ilony Rybczyńskiej lub pani Agnieszki Małachowskiej do dnia 22.04.2013r.

Nagrody

 • Jury powołane przez Organizatora (bibliotekę miejską) dokona oceny nadesłanych prac i przyzna tytuł „Dziecięcy Mistrz Pióra 2013” oraz nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Planowana data rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród: 14 maja 2013r.
 • O miejscu i dokładnym terminie  wręczenia nagród osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione odrębnie.
 • Prace zgłoszone na konkurs stają się własnością Organizatora oraz mogą być upowszechnione w mediach oraz na wystawie pokonkursowej. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Ilona Rybczyńska

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2022 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress