Główna » Bez kategorii

Koło teatralne języka angielskiego – nauka przez zabawę

Autor: administrator dnia 14 marca 2014 Brak komentarzy

Na zajęciach realizowany jest program autorski teatralnego kółka języka angielskiego, opracowany przez nauczyciela prowadzącego. W zajęciach uczestniczą uzdolnieni językowo uczniowie klas IV-VI, którzy chcą poszerzyć znajomość języka angielskiego i spróbować swoich sił „na scenie”. Program jest zgodny z nową podstawą programową z języka angielskiego dla klas IV-VI, która zaleca organizowanie dzieciom również pozalekcyjnych form nauki języka obcego nowożytnego. Uczeń w trakcie zajęć recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Założeniem programu jest więc wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianie wiary we własne możliwości językowe, co zwiększa motywację do nauki. Zajęcia opierają się na twierdzeniu, że teatr w życiu dziecka może być bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój. Daje on bowiem dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, opierają się w dużej mierze na zabawie. Dzieci w szkole podstawowej przejawiają naturalną chęć do przyjmowania i odgrywania różnych ról. Wystarczy tylko dostrzec tę umiejętność i właściwie ją wykorzystać w rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych. Krótkie scenki, obszerniejsze inscenizacje, dialogi i odgrywanie ról to techniki, które warto stosować na co dzień. Tematyka przedstawienia teatralnego niesie ze sobą ładunek przeżyć i emocji. Dzieci o wiele łatwiej zapamiętują materiał, który przeżywają, odgrywają, z którym związane są emocje. Przywołanie żywych, konkretnych sytuacji stwarza szansę do głębokiego zrozumienia i łatwiejszego przyswojenia określonych treści. Przygotowanie teatru w języku angielskim może stać się okazją do wzbogacenia wiadomości z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Współczesne założenia metodyki nauczania języków obcych dzieci w szkole podstawowej zalecają stosowanie technik teatralnych, wychodzących naprzeciw naturalnej tendencji dzieci do zabawy w odgrywanie ról. Szczególną ich odmianę stanowią inscenizacje, będące świetnym sposobem integracji umiejętności i wiedzy uczniów z różnych dziedzin, a ponadto niosą wiele korzyści w zakresie poszerzenia ich kompetencji językowych, stanowiąc szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Dzieci w ogóle lubią się „prezentować”. Z jednej strony onieśmiela je trema, z drugiej jednak sprawia im radość możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed widownią. Program zakłada podstawowe przygotowanie językowe uczniów, pewne różnice w poziomie językowym dzieci nie stanowią przeszkody w realizacji programu. W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu. Myślę, że zajęcia są dla dzieci nie tylko pracą ale przede wszystkim przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

W przedstawieniach koła teatralnego języka angielskiego biorą również udział uczniowie klas młodszych, w szczególności z klasy IIa, objętej innowacją pedagogiczną „Wykorzystanie dramy w procesie kształtowania umiejętności językowych”.

Opracowanie p. A. Wojciechowska

koło

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2022 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress