Główna » Bez kategorii

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Autor: administrator dnia 6 lutego 2014 Brak komentarzy

Ogłoszenie -Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla SP 3 na rok 2022.

Ogłoszenie dostawa mat. biurowych do SP-3 w 2022roku

Klauzula RODO (1)

Oświadczenie o braku powiązań (1)

zał. nr 1 – ARTYKUŁY BIUROWE 2022r

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (1)

Zapytanie ofertowe- dostawa artykułów biurowych w 2022r.

Ogłoszenie -Remont pomieszczenia nr 9 w SP 3 w Kołobrzegu (1)

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe – Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na 2022r.

Klauzula RODO

Klauzula RODO

Załącznik nr 1-specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku występowania powiązań

Zapytanie ofertowe – dostawa komputerów do SP 3 w Kołobrzegu

Klauzula informacyjna (1)

Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

Przedmiar robót

Załącznik nr 2 -formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-remont pomieszczenia nr 9 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu

Ogłoszenie dostawa dwóch tablic multimedialnych

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o braku występowania powiązań

Załącznik nr 1 – specyfikacja

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe-dostawa oraz montaż dwóch tablic multimedialnych

Projekt umowy dostawa sprzętu multimedialnego

Ogłoszenie-dzierżawa sklepiku szkolnego
Ogłoszenie-dzierżawa stołówki szkolnej

Ołoszenie-dzierżawa stołówki szkolnej w SP 3 w Kołobrzegu w roku szkolnym 2021-2022
Regulamin konkursu na dzierżawę pomieszczeń kuchni w SP3 na rok szkolny 2021-2022
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Klauzula RODO

Ogłoszenie-dzierżawa sklepiku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w roku szkolnym 2021-2022
Regulamin konkursu na dzierżawę sklepiku w SP3 na rok szkolny 2021-2022
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Klauzula RODO

Ogłoszenie PPK (1)

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe str.1
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe str.2
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe str.3
Klauzula RODO-PPK
Załącznik nr 1 -formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku wystepowania powiązań
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego PPK

Ogłoszenie-świadczenie usług informatyczno serwisowych w SP 3 na rok 2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatyczno-serwisowych w SP 3 na rok 2021 str.1
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług informatyczno-serwisowych w SP 3 na rok 2021 str.2
Zapytanie ofertowe-cenowe na świadczenie usług informatyczno-serwisowych w SP 3 na rok 2021
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach,umowach

Ogłoszenie-zakup materiałów biurowych w SP3 na rok 2021

Ogłoszenie-zakup środków czystości na rok 2021 do SP 3
Ogłoszenie-zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz kserokopiarek dla SP 3 na rok 2021

Ogłoszenie -świadczenie usług medycyny pracy w SP 3 na rok 2021

Ogłoszenie świadczenie usług Bhp w SP 3 na rok 2021.
Ogłoszenie świadczenie usług inspoektora danych osobowych w SP 3 na rok 2021
Ogłoszenie-świadczenie usługi z zakresu konserwacji systemów CCTV w SP 3 na rok 2021

Zapytanie ofertowe-cenowe na dostawę materiałów biurowe SP 3 na rok 2021
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych dla SP 3 w roku 2021
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach,umowach
zał. nr 1 – ARTYKUŁY BIUROWE 2021r.

Zapytanie ofertowe-cenowe dostawa tonerów i tuszy na rok 2021.
Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek dla SP 3 na rok 2021.
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach umowach

Zapytanie ofertowe-cenowe dostawa środków czystości na rok 2021
Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości dla SP 3 na 2021 rok str.2
Zapytanie ofertowe na zakup środków czystości dla SP 3 na 2021 rok str.1
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach,umowach

Zapytanie ofertowe-świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w SP 3 na rok 2021
Zapytanie ofertowe-cenowe medycyna pracy 2021r.
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach,umowach

Zapytanie ofertowe- cenowe konserwacja systemów CCTV na rok 2021 Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi z zakresu konserwacji systemu CCTV na rok 2021
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach, umowach

Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach,umowach art.13 Oświadczenie o braku występowania powiązań
Zapytanie ofertowe – cenowe -Bhp na 2021 rok
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług Bhp w SP 3 na rok 2021 str.1
Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług Bhp w SP 3 na rok 2021 str.2

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe- Świadczenie usługi z zakresu Inspektora ochrony danych na rok 2021
Oświadczenie o braku występowania powiązań
Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach,umowach art.13

Ogłoszenie -Mobilne laboratorium cyfrowe

Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe Zakup mobilnego laboratorium cyfrowego z geografii i chemii Załącznik_nr_1 Mobilne laboratorium cyfrowe

Zapytanie ofertowe – Zakup mobilnego laboratorium cyfrowego z geografii i chemii str. 1

Zapytanie ofertowe – Zakup mobilnego laboratorium cyfrowego z geografii i chemii str. 2

Zapytanie ofertowe – Zakup mobilnego laboratorium cyfrowego z geografii i chemii str. 3

 

 

Informacja dot. konkursu ,,Dzierżawa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu”.

Dzierżawa sklepiku rozstrzygnięcie

Dzierżawa stołówki rozstrzygnięcie

Wynajem sali gimnastycznej

Dzierżawa sklepik szkolny 

formularz_oferty_sklepik

Klauzula informacyjna (1)

Ogłoszenie dot. dzierżawy sklepiku

regulanik_sklepik_2020

Dzierżawa stołówka szkolna

Formularz_ofert_ stołówka

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie dot. dzierżawy stołówki w szkole

Regulamin stołówka

Ogłoszenie - wykonanie mebli kuchennych w Szkole Podstawowej nr 3 w KołobrzeguPrzedłużenie terminu realizacji wykonania mebli kuchennych w Szkole Podstawowej nr 3 w KołobrzeguOgłoszenie rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją według zakresu robótPrzedłużenie terminu składania ofert Przedmiar robót - aktualizacja 27.01.2020 (1) Korekta – Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy AktualizacjaPrzedłużenie terminu składania ofert do30.01.2020 do godz. 12.00 Klauzula informacyjna (2) Oświadczenie o braku występowania powiązań (7) plan sytuacyjny z zaznaczoym zakresem (1) Przedmiar robót Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe rozbiórka nawierzchni z masy asfaltowej wraz z utylizacją załącznik nr 2 - formularz ofertowyOgłoszenie - Dowóz dzieci szkolnych na basen na rok 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE – DOWÓZ UCZNIÓW NA BASEN 2020r. Klauzula informacyjna (1) Oświadczenie o braku występowania powiązań (6) Załacznik nr 1 - Formularz ofertowyOgłoszenie - Wymiana paneli w sali nr 13 oraz montaż drzwi w 102,210Ogłoszenie - Zakup środków czystości na rok 2020 Ogłoszenie-Zakup tonerów i tuszy na rok 2020Klauzula informacyjna Opis robót cz 1 Opisów robót cz2 Oswiadczenie o braku powiązań Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe wymiana paneli oraz drzwi załącznik nr 2-Formularz ofertowyOgłoszenie- Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na 2020r. Ogłoszenie - Świadczenie usług informatycznych na 2020r. Ogłoszenie - Zakup materiałów biurowych na 2020r.

Ogłoszenie- Dostawa oraz montaż Tablicy interaktywnej wraz z projektorem Ogłoszenie- Świadczenie usług BHP na rok 2020 Ogłoszenie- Świadczenie usług inspektora danych na rok 2020 Ogłoszenie -Świadczenie usługi z zakresu konserwacji systemów CCTV Na rok 2020r.

Klauzula (4) Oświadczenie o braku występowania powiązań (5) Załącznik_nr_1 Zapytanie ofertowe tablica interaktywna Zapytanie_ofertowe dostawa i montaz sprzętu multimedialnego

Klauzula (3) Oświadczenie o braku występowania powiązań (4) zaproszenie – tonery i tusze Zaproszenie do złożenia oferty na dostawe tonerów i tuszy Zapytanie ofertowe dostawa tonerów i tuszyKlauzula (2) Oświadczenie o braku występowania powiązań (3) Zapytanie ofertowe świadczenie uslug medycznych Zapytanie ofertowe usługi medyczneKlauzula (1) Oświadczenie o braku występowania powiązań (2) uszczegolowienie_oferty_-_zapytanie_ofertowe_-_swiadczenie_uslug_informatycznych Zapytanie ofertowe usługi informatyczneKlauzula Oświadczenie o braku występowania powiązań (1) Zapytanie ofertowe – konserwacja systemu CCTV Zapytanie ofertowe konserwacja systemu CCTVKlauzula BHP ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USLUG BHP Zapytanie ofertowe BHPKlauzula - Inspektor ochrony danych Oświadczenie o braku występowania powiązań zapytanie ofertowe – insektor ochrony danych zapytanie ofertowe inspektor ochrony danych
ogłoszenie - dostawa sprzętu sportowego - sala gimnasrtczna
ogłoszenie - wykonanie 50- ciu regałów szatniowych - sala gimnastyczna

klauzula informacyjna - dostawa sprzętu sportowego OŚWIADCZENIE – DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO Zakup sprzętu sportowego – sala gimnastyczna zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu sportowego

ZAPYTANIE OFEROWE – WYKONANIE 50- CIU REGAŁÓW SZATNIOWYCH W SP-3 W KOŁOBRZEGU – SALA GIMNASTYCZNA

OŚWIADCZENIE – WENTYLACJA MECHANICZNA I GRAWITACYJNA (1)

zapytanie ofertowe - wykonanie 50- ciu regałów szatniowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu - załącznik nr 2ogłoszenie- wykonanie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Zaproszenie do złożenia oferty – Wentylacja grawitacyjna
Szkoła Podstawowa nr 3 – wentylacja – przedmar .rds (1)0. Perter Model (1)

1. I pietro Model (1)

-1. Piwnica Model (1)

2. II pietro Model (1)

formualarz oferty - zal. nr 2

Opinia_Lopuskiego_15 (1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WENTYLACJA

opis sanitarne – instalacje wewnętrzne (1)

OŚWIADCZENIE – WENTYLACJA MECHANICZNA I GRAWITACYJNA
OGŁOSZENIE - SKLEPIK

OGŁOSZENIE - STOŁÓWKA SZKOLNA
ogłoszenie - dzierżawa sklepiku szkolnego

ogłoszenie - dzierżawa stołówki szkolnej
.
ogloszenie - dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego

Załącznik_nr_1 – specyfikacja przedmiiotu zamówienia sprzet komputerowy

Oświadczenie o braku wystepowania powiązań

Zapytanie_ofertowe – sprzęt komputerowy i multimedialny
ogłoszenie- unieważnienie procedury

Oświadczenie o braku wystepowania powiązań

Zapytanie_ofertowe – sprzęt komputerowy i multimedialny

Załącznik nr 1 opis techniczny sprzęt komputerowy (1)
zał. nr 2 - dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego
ogłoszenie - tonery i tusze.
ogłoszenie - mat. biurowe ogłoszenie-środki czystości.
ogłoszenie - basen ogłoszenie - inpektor ochrony danych ogłoszenie - konserwacja systemów CCTV ogłoszenie - uslugi informatyczne ogłoszenie - usługi BHP ogłoszenie - usługi medyczne

Materiały biurowe

zapytanie - mat. biurowe zał. nr 2 - mat. biurowe Oświadczenie o braku wystepowania powiązań

Kopia zał. nr 1 – ARTYKUŁY BIUROWE klauzula - mat. biurowe

Środki czystości

klauzula - środki czystosci oświadczenie o wykonaniu orzylaczenia zał. nr 2 - środki czystosci ZAPYTANIE – środki czystości

Tonery i tusze

Kopia zał. nr 1 – TONERY I TUSZE zapytanie - tusze i tonery zał. nr 2 - tusze i tonery

Basen

Oświadczenie o braku wystepowania powiązań zał. nr 2 - basen zapytanie ofertowe-basen

Inspektor danych osobowych

zapytanie ofertowe – insektor ochrony danychklauzula - Inspektor ochrony danych (1)zał. nr 2- Inspektor ochrony danych Oświadczenie o braku wystepowania powiązań

Usługi BHP
klauzula - uslugi BHP zał. nr.2 - uslugi BHP ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USLUG BHP

Usługi informatyczne

uszczegółowienie oferty – zapytanie ofertowe – świadczenie uslug informatycznych

OGŁOSZENIE - DODTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

klauzula - usługi informatyczne Oświadczenie o braku wystepowania powiązań-1 zał. nr.2 - uslugi informatyczne zapytanie ofertowe – świadczenie uslug informatycznych
Sprzęt komputerowy
Klauzula -dostawa sprzętu komputerowego

Zapytanie_ofertowe dostawa sprzętu komputerowego

zalącznik nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego

zalącznik nr 2 - dostawa sprzętu komputerowego
rozstrzygnięcie dot. zapytania na dostawe i montaz sprzetu komputerowego
klauzula informacyjna

zalącznik nr 2 dostawa i montaz sprzętu komputerowego

Zapytanie_ofertowe dostawa i montaz sprzętu komputerowego

Załącznik nr 1 opis techniczny sprzęt komputerowy

Załącznik nr 3 oświadczenie o braku wystepowania powiązań
img045
img043 img044 Remont sali 110,208,209 wg zakresu robót zawartego w przedmiarze robót

Przedmiar robót w sal lekcyjnej nr 209 (1)

Przedmiar robót w sal lekcyjnej nr 208

Przedmiar robót w sal lekcyjnej nr 110.img039 img040
img041img035 img037skan img014 skan img015 (1) skan img016
ogłoszenie - dowóz dzieci na basen ogłoszenie - usługi BHP ogłoszenie - usługi informatyczne ogłoszenie - usługi medyczne.
2017-12-12-09-21-06-01

  • DOWÓZ UCZNIÓW NA BASEN

załącznik nr 2 - dowóz uczniów na basen ZAPYTANIE OFERTOWE – DOWÓZ UCZNIÓW NA BASEN

Załącznik nr 1- oświadczenie 

  • USŁUGI INFORMATYCZNE

załącznik nr 2 - świadczenie uslug informatycznych zapytanie ofertowe – świadczenie usług informatycznych

Załącznik nr 1- oświadczenie 

  • USŁUGI BHP

Załącznik nr 2- świadczenie usług BHPZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USLUG BHP

Załącznik nr 1- oświadczenie 

  • USŁUGI MEDYCZNE

załącznik nr 2 - świadczenie usług medycznych Zapytanie ofertowe świadczenie uslug medycznych (1)

Załącznik nr 1- oświadczenie (2)

  • ZAKUP TONERÓW I TUSZY

Załącznik nr 1- oświadczenie załącznik nr 2 - zakup tonerów i tuszy TONERY I TUSZE

  • ARTYKUŁY BIUROWE

Załącznik nr 1- oświadczenie załącznik nr 2 - zakup materiałów biurowych ARTYKUŁY BIUROWE

  • ŚRODKI CZYSTOŚCI

Załącznik nr 1- oświadczenie załącznik nr 2 - zakup środków czystosci ZAPYTANIE – środki czystości

prace naprawcze pomieszczeń kuchni – zapytanie ofertowe

Opis robót – prace naprawcze kuchnia i stołówka

prace naprawcze - zalącznik nr 2

Załącznik nr 1- prace naprawcze pomieszczeń kuchni
ogłoszenie pomoce dydaktyczne
2017-12-07-09-57-28-01-1
ogłoszenie pomoce dydaktyczne.
ogłoszenie wybór oferty

Zapytanie ofertowe – Dostawa  sprzętu medycznego i  wyposażenia do gabinetu  profilaktyki zdrowia w ramach zakupu własnego.

Załącznik nr 1- gabinet profilaktyki 
załącznik nr 2 - gab. profilaktyki

Zapytanie_ofertowe – sprzęt komputerowy

Oświadczenie

Załącznik nr 1 -sprzęt komputerowy

Pomoce dydaktyczne – zapytanie ofertowe

Załącznik – Oświadczenie  o braku występowania powiązań

2017-11-29-12-15-51-01 2017-11-29-12-16-26-01

2017-11-21-09-16-07-01-1
2017-11-10-14-53-25-01 (1) 2017-11-14-13-52-29-01

Załącznik nr 1 – pomoce dydaktyczne 

Zapytanie ofertowe – pomoce dydaktyczne

2017-11-10-14-52-02-01

2017-11-10-14-52-30-01

2017-11-10-14-52-58-01 2017-11-10-14-53-25-01

Załącznik nr 1 – sprzęt multimedialny – opis techniczny

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

 

Remont sal nr 212 i 213.

123

Ogłoszenie – pomoc ofiarom przestępstw – link

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz  z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Scan0337Scan0338

Scan0301-2

Scan0300-2

Remont sal nr 212 i 213.r.Remont sal nr 212 i 213.r.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2022 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress