Główna » Koła i organizacje

Koła i organizacje

Terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i kół zainteresowań realizowanych w II semestrze roku szkolnym 2016/2017

Koło dziennikarskie „Wesoła Trójka”

Koło recytatorsko-teatralne

Gry i zabawy komputerowe

Koło matematyczne

Koło „Pomocna dłoń”

Koło „Grupa żywego słowa”

Koło plastyczne

Koło literackie

Koło komputerowe

Koło recytatorsko – teatralne

Koło ortograficzne

Koło czytelnicze

Koło przyrodnicze

Koło języka angielskiego

Koło języka niemieckiego

KOŁA ZAINTERESOWAŃ DLA KLAS IV-VI

Chór Kontrapunkt

Koło Europejskie

Koło dziennikarskie „Wesoła Trójka”

Koło szachowe

Koło ekologiczno – przyrodnicze

Koło polonistyczne

Koło historyczne

Koło recytatorskie

Koło „Bezpieczny rowerzysta”

Koło komputerowe

Koło matematyczne

Koło plastyczne „W świecie sztuki”

Koło języka angielskiego

Gry zespołowe

Lekka atletyka chłopców

Lekka atletyka dziewcząt

Liga Morska i Rzeczna

W SZKOLE REALIZOWANA JEST POMOC DLA UCZNIÓW W POSTACI ZAJĘĆ:

  • wyrównawczo – dydaktycznych
  • korekcyjno-kompensacyjnych
  • gimnastyki korekcyjnej
  • logopedii
  • socjoterapii

W zależności od potrzeb prowadzone są zajęcia nauczania indywidualnego.

DZIAŁAJĄ ORGANIZACJE:

  • Samorząd Uczniowski
  • Liga Morska i Rzeczna
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

  Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress