Główna » Bez kategorii

Razem możemy więcej – solidarni na nowo! – II etap Szkoły z Klasą 2.0 w SP3

Autor: administrator dnia 13 lutego 2020 Brak komentarzy

W I etapie wybraliśmy obszar Solidarność, dlatego postanowiliśmy, że pytania, które planowaliśmy zadać powinny uszczegółowić potrzeby całej społeczności szkolnej. Chcieliśmy się dowiedzieć, czego brakuje w naszej szkole, co powinniśmy wprowadzić, na co zwrócić uwagę. Zadaliśmy pytania uczniom klas I-III, klas I-VIII, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły:

W jakich spotkaniach z ciekawymi ludźmi, seniorami chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć?

Jakie akcje społeczne Was interesują?

Czy interesują Was problemy współczesnego świata? Jeśli tak, to jakie?

W jakich akcjach społecznych bierzesz udział?

Na jaki problem społeczny należy według Ciebie zwrócić szczególną uwagę?

Czy interesuje Cię pomoc koleżeńska?

Czy chciałbyś/chciałabyś pomóc koleżance lub koledze w nauce?.

Społeczność szkolna bardzo poważnie odniosła się do pytań. Odpowiedzi były rzetelne i pozwalały wyciągnąć odpowiednie wnioski. Szczególne zainteresowanie budzą tematy aktualne, mogące zwrócić uwagę społeczności lokalnej na otaczające nas problemy, np. choroby cywilizacyjne. Młodzież często zwracała uwagę na zanieczyszczenie środowiska, pomoc koleżeńską, potrzebę warsztatów ze znanymi, ciekawymi ludźmi.

Po analizie otrzymanych odpowiedzi, faktycznym zaskoczeniem było zainteresowanie naszych respondentów problemami współczesnego świata, szczególnie ekologią, klimatem, zanieczyszczeniem środowiska.

Zadaliśmy kolejne pytanie: Co możemy wspólnie zrobić, aby zadbać o nasze otoczenie?.

Głównie chcieliśmy sprecyzować nasze potrzeby, by odnieść się do oczekiwań naszej społeczności nie tylko globalnie, lecz przede wszystkim lokalnie. I faktycznie, zadane pytanie skierowało uwagę dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły na problemy nas dotyczące i otaczające. Głównym postulatem jest segregacja śmieci, ograniczenie używania telefonów komórkowych, czyste i zadbane otoczenie, brak hałasu, uświadamianie na temat cukrzycy, autyzmu  i innych chorób oraz niepełnosprawności, pomoc zwierzętom.

Dużą bezapelacyjnie wartościową rolę odegrali wychowawcy wszystkich oddziałów. Uczniowie w czasie zajęć z wychowawcą ustalali, które pytanie jest dla nich najbardziej intrygujące i przeprowadzali burzę mózgów. Po wstępnych wynikach, postanowiliśmy uściślić nasze badania i zadaliśmy kolejne pytanie. Tym razem wykorzystaliśmy „gadającą ścianę”. Okazało się, że lokalnie chcemy dbać o nasze otoczenie i środowisko. Postanowiliśmy również wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszej społeczności i poprosiliśmy wszystkich o wypełnienie anonimowej ankiety online (Google) w celu sformułowania finalnego celu naszych badań. Pytania dotyczyły klimatu, środowiska oraz naszego regionu. Zainteresowanie było bardzo duże. Nowatorska forma ankiety spełniła swoją rolę.

Nasza społeczność szkolna ceni sobie wiedzę o aktualnych problemach związanych z ekologią, segregacją śmieci, jakością powietrza. Chcemy propagować wiedzę na ten temat, spotykać się z ciekawymi ludźmi, którzy mogą dzielić się wiedzą i uświadamiać nas o zagrożeniach cywilizacyjnych. Dalej ważna jest dla nas pomoc innym, propagowanie wiedzy o chorobach i zapobieganiu im oraz dbałość o środowisko, szczególnie, naszego regionu, lokalnie.

Ustaliliśmy cel dla naszej szkoły: Dbamy o nasze otoczenie i środowisko w szkole i poza nią, aby propagować idee wspólnego działania i wzajemnego wsparcia.

Realizacja tego celu pozwoli nam na poszerzenie i wzmocnienie relacji międzyludzkich. Skupimy się na propagowaniu akcji na rzecz lokalnego środowiska naturalnego oraz pogłębieniu działań związanych z empatią, życzliwością oraz odpowiedzialnością za innych, także w ramach solidarności międzypokoleniowej. Nasz cel uświetnia hasło: Razem możemy więcej – solidarni na nowo!. Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni i chcemy działać, by nasi uczniowie mieli wpływ na zmieniającą się rzeczywistość lokalną oraz globalną.

Koordynator programu: Beata Kalota

20200127_123119 20200127_130104 20200127_135124 IMG_0106 IMG_0108 20200124_145257 20200124_145443 20200124_145947 20200124_154412 20200130_114202

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2020 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress