Główna » Bez kategorii

XV Regionalny Przegląd Jasełek „Idą kolędnicy”

Autor: administrator dnia 14 stycznia 2020 Brak komentarzy

Bez tytułuPatronat:

Biskup Edward Dajczak, 

Prezydent Miasta Kołobrzeg Pani Anna Mieczkowska,

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-Kulesza.

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu,

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu,

Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu,

Klub Wojskowy przy Jednostce Wojskowej nr 2117 w Kołobrzegu.

Współorganizatorzy:

Gmina Miasto Kołobrzeg,

Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

REGULAMIN

Cele konkursu: kultywowanie polskiej tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia, integracja środowisk twórczych powiatu kołobrzeskiego.

Uczestnicy: w przeglądzie mogą uczestniczyć zespoły skupiające dzieci ze szkół podstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Występ każdej grupy (jeden zespół ze szkoły) nie może trwać dłużej niż 30 minut.

Zespoły oceniać będzie Jury Konkursowe, które przyzna dyplomy i nagrody rzeczowe.

Ocenie podlegać będzie:

– dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestników,

– ogólny wyraz artystyczny,

– umiejętności warsztatowe aktorów w zakresie języka, kultury słowa, gestu i ruchu scenicznego,

– kostiumy,

– opracowanie muzyczne.

Miejsce i czas: sala widowiskowa w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu (wymiary sceny: głębokość  – 10 m, szerokość – 13 m, okno sceniczne: 8  x 10 m), w dniach  21 -23 stycznia 2020 r.

O ewentualnej zmianie terminu (różnica kilku dni) uczestnicy zostaną wcześniej powiadomieni.

Harmonogram przeglądu zostanie przesłany przez organizatorów na tydzień przed planowanym występem.

Organizator zapewnia stałą scenografię (horyzont i żłóbek), ale dopuszcza się w niej drobne zmiany (np. rekwizyty, elementy ruchome), o których wcześniej uczestnicy powinni poinformować organizatora.

Podkłady muzyczne powinny być zarejestrowane na nośnikach w formacie MP3 lub audio-wideo.

Zgłoszona grupa uczestników musi posiadać opiekuna technicznego oraz opiekuna, który będzie odpowiadać za bezpieczeństwo uczniów podczas Przeglądu.

Zgłoszona szkoła lub placówka ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.

Zasady zgłoszenia: podstawą zgłoszenia jest wypełnienie drukowanymi literami, załączonej do regulaminu, karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 20.12.2019 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3

E. Łopuskiego 15

78-100 Kołobrzeg

tel./fax 94 35 221 31; e-mail sekretariatsp3@gmail.com

Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów zespołów.

Podsumowanie Przeglądu i występ laureata odbędzie się 23 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg.

Szczegółowych informacji na temat przeglądu udziela:

Anna Gasińska                          tel. 94 35 22131

Karta-zgłoszenia-na-przegląd

Klauzula zgodny na udział w przeglądzie

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.

  Copyright ©2020 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress