Główna » Archiwa

12 września 2017

Autor: administrator dnia 12 września 2017 Brak komentarzy
Badania słuchu wśród uczniów klas pierwszych – SP3

Dnia 11 września 2017r. w naszej szkole odbyły się badania słuchu uczniów klas pierwszych pod nazwą „Profilaktyka wysiękowego zapalenia ucha środkowego młodzieży w wieku wczesnoszkolnym”. Badania zostały przeprowadzone przez Studenckie Laryngologiczne Koło Naukowe działające przy Klinice Otolaryngologii UM w Poznaniu. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Kołobrzeg oraz Starostwo Kołobrzeg.

Autor: administrator dnia 12 września 2017 Brak komentarzy
Światowy Dzień Jamy Ustnej w Trójce

Z okazji Światowego Dnia Jamy Ustnej w naszej szkole odbyły się w klasach pierwszych pogadanki i prelekcje dotyczące właściwej higieny jamy ustnej. Przedstawiciele Policealnej Szkoły Medycznej przekazywali uczniom wiele cennych rad oraz zaprezentowali modele jamy ustnej, gdzie uczniowie mieli okazję wykazać się znajomością właściwego szczotkowania zębów. Po prelekcji i pogadance nadszedł czas na wykonywanie zadań […]

Autor: administrator dnia 12 września 2017 Brak komentarzy
Apele wychowawcze – SP3

W dniu 12 września odbyły się pierwsze apele wychowawcze dla klas III– VII. Tematyką apeli było przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania  w szkole, na korytarzach, boisku szkolnym. Przypomniano procedurę bezpiecznego pobytu w szkole oraz  korzystania z telefonów komórkowych. Omówiono także zasady bezpiecznej drogi do szkoły i domu. Opracowanie: p. M. Rutowicz

  Copyright ©2018 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress