Główna » Archiwa

10 marca 2014

Autor: administrator dnia 10 marca 2014 Brak komentarzy
Spotkania indywidualne i zebrania rodziców

Dnia 12 marca 2014r. w godz. od 16.30 do 17.30 odbędą się spotkania indywidualne i zebrania z rodzicami. SPOTKANIA INDYWIDUALNE (klasy I,II, IV,V) Informacja o ocenach cząstkowych, postępach ucznia, trudnościach w nauce i zachowaniu. Analiza postępów uczniów. Poinformowanie rodziców o zmianach w Statucie Szkoły i Regulaminie Oceniania. ZEBRANIA (klasy III) Informacja o ocenach cząstkowych, postępach […]

Autor: administrator dnia 10 marca 2014 Brak komentarzy
Plastyczny angielski w kl. Ia

Wyobraźnia dzieci to rzecz nieograniczona, jednak nie zawsze w pełni wykorzystywana w procesie nauczania. Klasa Ia jest objęta metodyczną innowacja pedagogiczną, której celem jest wykorzystywanie elementów plastyki do rozbudzania ciekawości i motywacji   do nauki języka obcego a także uwrażliwienie na język angielski i osłuchanie się z nim. Innowacja zakłada zaangażowanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów […]

  Copyright ©2020 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress