Główna » Archiwa

12 lutego 2013

Autor: administrator dnia 12 lutego 2013 Brak komentarzy

Informacja o ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania (sukcesy i problemy w pracy z uczniami). Informacja o realizacji planu wychowawczego i ważnych wydarzeniach z życia klasy. Wspólne wnioski do dalszej pracy. Poinformowanie rodziców uczniów klas VI o wynikach próby sprawdzianu z 3 stycznia 2013 r. Przydział sal na zebrania rodziców w dniu […]

  Copyright ©2020 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress