Główna » Archiwa

Luty 2013

Autor: administrator dnia 12 lutego 2013 Brak komentarzy

Informacja o ocenach klasyfikacji śródrocznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania (sukcesy i problemy w pracy z uczniami). Informacja o realizacji planu wychowawczego i ważnych wydarzeniach z życia klasy. Wspólne wnioski do dalszej pracy. Poinformowanie rodziców uczniów klas VI o wynikach próby sprawdzianu z 3 stycznia 2013 r. Przydział sal na zebrania rodziców w dniu […]

Autor: administrator dnia 11 lutego 2013 Brak komentarzy
Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole

W ramach programu „Szkół Odkrywców Talentów” nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, jako jedyni w naszym mieście, przystąpili do ogólnopolskiego zadania „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”. Celem projektu jest zebranie i upowszechnienie dobrych praktyk dotyczących rozwijania zainteresowań, predyspozycji i zdolności najmłodszych uczniów w szkole ze szczególnym uwzględnieniem ucznia 6-letniego.  W […]

Autor: administrator dnia 11 lutego 2013 Brak komentarzy
Dołączyliśmy do najlepszych!

Z radością i dumą informujemy rodziców, uczniów oraz przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu, że Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznał nam tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Jest to wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Wszystkie placówki z tytułem Szkoły Odkrywców […]

Autor: administrator dnia 11 lutego 2013 Brak komentarzy

Szkoła Podstawowa nr 3 we wspomnieniach byłej Pani Dyrektor Alicji Michałowskiej. Przeczytaj SZKOLNE WSPOMNIENIA

Autor: administrator dnia 11 lutego 2013 Brak komentarzy

Zapraszamy uczniów klas I – VI do udziału w konkursie plastycznym dotyczącym twórczości Jana Brzechwy. Konkurs został zorganizowany z okazji 115 rocznicy urodzin pisarza i poety. Organizator konkursu: –        Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach –        Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  nr 19 w Międzyzdrojach. Zadaniem uczestników jest wykonanie jednej pracy plastycznej inspirowanej prozą lub poezją Jana […]

Autor: administrator dnia 11 lutego 2013 Brak komentarzy
„Poeci dziecięcej radości ” –  konkurs w bibliotece

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas II i III do udziału w konkursie ze znajomości wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Termin: 19 marca 2013 r., godz. 14:30. Konkurs ma formę pisemną. Zainteresowani uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie w bibliotece szkolnej do dnia  15 marca 2013 r. Wykaz wierszy, z którymi należy się zapoznać: Wiersze […]

  Copyright ©2020 Szkoła Podstawowa nr 3, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress